ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Nábor a vyhledávání franchisových partnerů

Kvalifikovaný nábor příjemců franchisy znamená kvalifikované a zodpovědné budování franchisového systému. Poskytovatel franchisy přitom nese odpovědnost i za příjemce franchisy. Samostatnost systémového partnera poskytovatele franchisy této povinnosti nezbavuje. Zásadní vývoj systému, zajištění systému a spolupracujících partnerů je věcí poskytovatele franchisy. Z těchto důvodů je akvizice příjemců franchisy jedním z elementárních předpokladů pro úspěch systému. Poskytovatel franchisy nesmí sledovat pouze jen okamžitý úspěch, nýbrž je povinen systém budovat s patřičnou rozvahou.

Je známo, že na franchisové systémy lze aplikovat Murphyho zákon, který říká, že co se může pokazit, se také pokazí. To by se však mělo chápat spíše jako výzva, a nikoli jako zastrašování. Chybná nebo neprofesionální akvizice příjemců franchisy se ve smyslu tohoto zákona vždy vrátí jako bumerang. Násobení obchodní myšlenky ve franchisovém systému vždy znamená také násobení problémů. Špatná akvizice přinese systému vždy mnohonásobek problémů. Tomu se poskytovatel franchisy může vyhnout nebo může toto riziko alespoň omezit.

Máme rozsáhlé zkušenosti s náborem franchisových partnerů a rozvojem franchisových sítí.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

  • tvorba příslušných formulářů a dokladů
  • rozvoj detailního profilu franchisanta
  • rozvoj a implementace marketingového plánu
  • tvorba franchisových marketingových materiálů (franchisová brožura)
  • pohovory s budoucími franchisanty
  • poskytování průběžných informací zájemcům
  • pomoc zájemci při zpracování podnikatelského plánu
Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin