ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Naše služby

Franchise & Retail Academy poskytuje komplexní služby v oblasti franchisového podnikání. Jiří Krajča působí jako konzultant a poradce ve franchisingu a při budování franchisových konceptů více naž 10 let. Ve své poradenské a konzultační  činnosti úzce spolupracuje s poradenskou a vzdělávací firmou Franchise and Retail Academy, Praha. Jiří Krajča je absolventem provozně ekonomické fakulty VŠZ v Brně. Absolvoval zahraniční stáže na univerzitách Renes ve Francii a Univerzita Aristotelu v řecké Soluni. Dlouholeté praktické zkušenosti získával v top managementu obchodních firem. Franchisingu se hlouběji  věnuje od roku 1999. V roce 2000 byl jedním s iniciátorů obnovení činnosti České asociace franchisingu, ve správní radě ČAF pracoval v letech 2001 až 2006. Jako člen projektového týmu se podílí na všech nejdůležitějších projektech České asociace franchisingu. 

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

Služby pro budoucí franchisory:

  • podnikatelský záměr (pro stávající podniky, s cílem vyhodnotit jejich realizovatelnost a vhodnost pro franchisové podnikání, zahrnuje: technickou analýzu, tržní analýzu, finanční a ekonomickou analýzu projektu)
  • financování franchisových partnerů (zpracování finančního plánu, který zahrnuje členění kapitálových, provozních výdajů, prodeje, pohyby cash-flow)
  • provozní příručka/manuál –  návod,  jak zahájit podnikání a jak pracovat po celou dobu trvání franchisového vztahu, je nedílnou součástí předávání know-how franchisovému partnerovi, členění příručky: provoz, marketing, prodej, podnikový systém
  • franchisová smlouva – doporučíme specializovaného advokáta
  • nábor a vyhledávání franchisových partnerů

Další služby:

  • služby pro mezinárodní franchisory - značky přicházející do ČR
  • publikace, časopis - tištěný a on-line
  • přednášková činnost, semináře, výstavy
  • public relations, reklama 


Chcete-li určit potenciální výhody, které by franchising mohl nabídnout vašemu podnikání, kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci. Objektivně Vám sdělíme potenciální přínos pro vaše podnikání.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin