ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Další pojmy ve franchisingu

Franchisa - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

Franchisor - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

Franchisant - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

Franchisová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

Franchisový balík - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

Franchisové poplatky - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

Franchisová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

Master-franchising - franchising  přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

Master-franchisa - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro  celé území)

Master-franchisor - vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí

Master-franchisant - tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním  franchisorem

Master-franchisová smlouva - smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty 

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin