ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

Konec chudoby v Africe?

Mnohé africké ekonomiky dnes patří k nejrychleji rostoucím světovým ekonomikám posledních let. Již dlouhou dobu zahraniční analytici nevnímají tento kontinent jako „beznadějný“ díky problémům, které jej leta sužovaly, jako je bída, nemoci, slabá úroveň vzdělání, občanské nepokoje a vysoká kriminalita. V posledních letech je Afrika mnohými vnímána jako místo s obrovským potenciálem pro obchodní plány. Při své návštěvě jižní části Afriky jsem na vlastní oči viděla velké množství stavebních projektů „under construction“ a faktem je, že velká část těchto projektů je realizována zejména asijskými společnostmi a většinou investorů jsou ryze čínské firmy. Pro představu, v roce 2012 činil objem vzájemného obchodu Afriky s Čínou téměř 200 miliard amerických dolarů a přímé investice mířící z Číny do Afriky vzrostly v roce 2012 oproti roku 2011 o celých 35%, na téměř 22 miliard dolarů. Není se co divit, i v naší malé zemi je v posledních letech patrný významný nárůst čínských společností které jsou velmi dobře připraveny uplatnit se na světových trzích. Měli bychom se od nich mnohému ještě přiučit, silná Evropská unie přichází o velké obchodní příležitosti, a to je škoda…naše škoda…

Raději se vraťme do Afriky, která na rozdíl od USA a Evropy, oblastí bojujících s dlouhodobou recesí, právě zažívá ekonomický boom. Africké státy, jako jsou například Ghana, Ethiopie, Rwanda anebo Mosambik jsou dle Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nejrychleji rostoucí státy světa. Za zběsilým tempem ekonomického růstu stojí nejen nárůst těžebního průmyslu a prodej těchto surovin na mezinárodním trhu, ale i postupný nárůst a rozvoj trhů se spotřebním zbožím. Postupně dochází k velkým změnám rozložení sociálních vrstev v africké společnosti, kdy významně roste zejména střední vrstva obyvatelstva. Trh se spotřebním zbožím se v současné době týká jedné miliardy lidí, žijících na tomto kontinentě. V roce 2050 by dle predikcí OSN mohl počet obyvatel Afriky vzrůst až na magické číslo 3, a to 3 miliardy lidí. Představte si, že na celém území Afriky bude v roce 2050 žít stejný počet obyvatel, jako je součet obyvatel v současnosti žijících na území největších států světa - Číny, Indie a USA. Na rozdíl od rozvinutých států světa, jako je USA, Japonsko, ale také státy EU, kde populace postupně stárne, mají všechny státy Afriky výrazně mladší populaci, a tudíž zde vyrůstá ekonomicky aktivní obyvatelstvo, které bude vytvářet nemalé ekonomické hodnoty! Hrubý domácí produkt Afriky nyní čítá více než jeden bilion amerických dolarů. Pravdou ale zůstává, že více než jedna polovina je tvořena výhradně na území dvou ekonomicky nejsilnějších států – Jihoafrické republiky a Nigérie. V roce 2020, což je za pouhých sedm let, dosáhne výše 1,6 bilionů USD.

Symbolem této africké dynamiky se stal mobilní telefon, který je podle renomovaného ekonoma Jeffreyho Sachse společně s přístupem k internetu nástrojem ekonomického rozvoje. Díky těmto novým technologiím se výrazně zkrátila doba v předávání informací a usnadnila komunikace mezi lidmi. Rozmach bankovních mobilních aplikací významně podpořil rozvoj menších a středních firem na území mnoha států. Zajímavou hodnotou je číslo udávající počet lidí vlastnící mobilní telefon v nejlidnatějším státě Afriky, Nigérie. Toto číslo čítá v současnosti 70% uživatelů.  Jako příklad můžeme uvést fenomén dnešní východní Afriky zvaný „M-Pesa“, který vznikl před pár lety v Keni. Nejedná se o nic jiného než o jednoduchý převod peněz mezi jednotlivými uživateli mobilních telefonů, a to díky jednoduché aplikaci. Těmito virtuálními penězi se v současné době dá platit v mnoha obchodech a jejich číslo stále významně roste. Tuto aplikaci poskytuje přímo telefonní operátor, pro kterého se jedná o vynikající příliv peněz formou poplatků z převodů. Měsíčně přes tuto aplikaci na území východní Afriky „proteče“ v přepočtu více než jedna miliarda amerických dolarů.

Tyto výdobytky moderní doby se staly jednou z příčin nárůstu střední vrstvy v Africe. Africká rozvojová banka definuje střední vrstvu jako ty, kteří mají příjem mezi 2-20 americkými dolary denně. Jedná se o odpovídající přepočet vzhledem k životním nákladům a úrovni na kontinentu.

Přibližně 313 milionů obyvatel Afriky se dle jejích odhadů řadí mezi střední vrstvu. S touto hodnotou je Afrika na přibližně stejné úrovni, jako její indičtí a čínští protějšci. Teorie, podle které má Afrika šanci jít v pokrokových stopách Asie, byla pod názvem „Afrika is the new Asia“ publikována v širokou veřejností uznávaném týdeníku „The Economist“ v roce 2011.

Dalším velmi zajímavým symbolem africké proměny je spotřeba dětských plenek. Na své cestě jižní Afrikou jsem měla jedinečnou příležitost setkat se se zástupci jednoho z největších světových producentů dětských plen a zároveň navštívit prodejní místa jak v rozvinuté, centrální části Johannesburgu, tak i v předměstských chudinských částech zvaných townshipy. Zatímco v centru Johannesburgu je prodej i marketingová komunikace zcela srovnatelná například s rozvinutou Evropou, retail management v chudších čtvrtích je zcela odlišného charakteru. Většina spotřebitelů v těchto oblastech nemá dostatek financí na nákup většího, z našeho pohledu ekonomického, balení plen, a proto jsou dětské pleny prodávány po jednotlivých kusech, umístěných v prodejních stojanech převážně nad pokladnami jednotlivých mini marketů. Tyto pokladny jsou z důvodu vysoké kriminality v těchto příměstských oblastech zpravidla ukryty za ocelovými mřížemi a jednoduché balíčky plenek jsou kupujícímu podávány přes mříž. Musím podotknout, že tento prodejní standard učiní na  návštěvníka z rozvinutější části světa vskutku velký dojem, ovšem v tom negativním smyslu slova. Přesto dětské plenky zaznamenávají obrovský nárůst prodeje, k tomu pomáhají i klasické promoční materiály, jako jsou letáky nebo kartonové stojany „lamy“ umístěné v prostoru prodejen. Možná byste chtěli znát číslo nebo procentuální nárůst prodeje tohoto produktu, ale bohužel výrobce tyto údaje nezveřejňuje. Věřte, číslo je obrovské! Papírové pleny zcela jistě postupně nahrazují tradiční látkové pleny. Problémem africké společnosti, respektive potenciálních spotřebitelů je neznalost a nevědomost, kterou se snaží výrobci plenek řešit zajímavým projektem zvaným „mobilní plenková klinika“, kdy do vybraných částí země přijíždějí takzvané plenkové specialistky a prezentují funkci a výhody dětských plenek na předem určeném prezentačním místě. Tyto prezentace provádějí vesměs zkušené zdravotní sestry, ale i vyškolené pracovnice v prezentačních dovednostech. Díky mobilní klinice se nejen že zvyšuje prodej plenek na africkém kontinentu, což je bezpochyby skvělý obchodní tah jejich výrobce, ale také se výrazně mění hygienické návyky jeho obyvatelstva, čímž dochází k výraznému úbytku nemocí spojených se špatnou péčí o děti. Tento projekt je velmi úspěšný a doufám, že se mu bude i nadále dařit. Dětské pleny jsou v současné době nabízeny v téměř dvou milionech maloobchodů a čtyřech tisících velkých nákupních center alokovaných na celém území Afriky. Za zmínku stojí, že v roce 2020 budou obyvatelé Afriky navštěvovat celkem osm tisíc velkých obchodních center, a to je teprve začátek! Možná začátek konce chudoby v Africe…


Autor:

Olga Šedivcová, studuje posledním (pátým) rokem na Metropolitní univerzitě Praha, obor regionální studia a mezinárodní obchod.

Bakalářskou práci zpracovávala na téma „Vývoj populace v subsaharské Africe“ a  diplomová práce je zaměřena na proměny Afriky. Její článek vychází z poznatků  studijní cesty do JAR.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin