ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2019

ŠKOLA FRANCHISINGU 2019

Vytvořeno 29. říjen 2018

Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu.

Zahájení je naplánováno na 7. února 2019 a ukončení na 21. listopadu 2019. 
Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019

Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. prosince 2018, získáváte slevu 8 000 Kč. 
Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Členové ČAF získají slevu 10 %.

Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz.
Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák).
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Cíle školy franchisingu:

 • rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
 • sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání franchisingu
 • poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou výměnu zkušeností
 • dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit franchisový koncept pro svou firmu

Profil posluchače:

 • zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty)
 • zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci
 • podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept
 • student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání
 • manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu
 • novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu
 • všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu

Harmonogram studia:

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz. . Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2019:

1. blok přednášek . . . . 7.2.2019
2. blok přednášek . . . . 7.3.2019
3. blok přednášek . . . . 4.4. 2019
4. blok přednášek . . . . 16.5.2019
5. blok přednášek . . . . 6.6.2019
6. blok přednášek . . . . 12.9.2019
7. blok přednášek . . . . 3.10.2019
8. blok přednášek . . . . 21.11.201

Odborné bloky:

1. Franchisový systém

 • historie a základy franchisingu
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • franchisový balík
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály - základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • benchmarking

4. Controlling franchisového systému

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • balanced scorecard
 • Informační systém franchisového konceptu
 • praktické příklady řešení informačního systému

5. Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu

 • základní účetní výkazy, daňové otázky franchisového podnikání
 • evidence majetku a zásob
 • finanční prostředky
 • pohledávka a závazky
 • učetní uzávěrka

6. Komunikační dovednosti a obchodní jednání

 • postavení a manažera v řídící struktuře franchisového podniku
 • komunikace nutná pro založení smysluplného franchisového podnikání, pravidla komunikace franchisor - franchisant
 • pravidla obchodního vyjednávání
 • metody obchodního vyjednávání
 • praktická cvičení

7. Marketing jako nástroj franchisového podnikání

 • marketingový výzkum před zahájením franchisového podnikání a v jeho průběhu
 • zdroje dat pro marketingový výzkum
 • PR a franchising
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • internetový marketing a jeho význam pro franchising
 • webová presentace franchisového konceptu

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • marketing franchisového konceptu
 • interní a externí komunikace
 • corporate identity (Grafický manuál)
 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • businessplan franchisového konceptu
 • zkouška a hodnocení samostatné práce

Časový plán výuky:

9.00 – 16.00 čtvrtek

Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Lektoři, přednášející, konzultanti

Základní tým bude tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol.

Přednášející:

 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha
 • Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha
 • Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko
 • RNDr. Jiří Lošťák , franchisový poradce (www.lostak.cz)
 • Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce
 • Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha
 • Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR
 • Milan Drbohlav, internetový marketing, WSI
 • Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách, ředitel C21
 • a další.

Podkladové materiály pro účastníky školy

Před začátkem každého bloku budou připraveny podkladové materiály. Požadujeme, aby se posluchači seznámili s těmito materiály před zahájením bloku. To jim vždy napomůže přiblížit si dané téma, sjednotí terminologii a usnadní jim pochopení probírané látky během bloku.

Požadované základní znalosti pojmů:

V jednotlivých blocích předpokládáme u většiny posluchačů znalost základních pojmů a veličin, o které se problematika opírá. Pokud někteří posluchači výjimečně tyto znalosti nemají, je nutné, aby si je před začátkem studia doplnili.

Podkladové materiály

Kopie vybraných materiálů, které budou probírány během výuky, obdrží posluchači školy na začátku výuky každého tématu. Jedná se především o kopie vybraných materiálů, seznam doporučené literatury atd. Zadání samostatné tématické práce. Viz. dále.

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workschopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Ukončení studia:

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát.

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin